Full lirik Jasad album Rebirth of jatisunda

August072013

Full lirik Jasad album Rebirth of jatisunda

Rebirth+Of+Jatisunda++Indonesia.jpg1. PASUKAN KARUHUN (intro)

2. NAGARA RAGANA NARAGA
Ngalampah na jagat raya
nyawang alam lawas
mapag datangna babad anyar

ngadharma kasadayana
najan tanaga kabatas
mawa rasa kasasama saalam raya

nagara ngarana alam raya

tata ragana
tata nagarana
tata bwanana

nahan amarah
ngajaga rasa
napak cahaya
padang jalana

mawa amanat para hyang
mawa amanat para rama
mawa amanat para raja
mawa amanat pajajaran

apal kanaragana
apal kanagarana
apal kanabwanana
apal kana jalana
sabar kana lampahna
sadar kana rasana
mapat ajaranana
cahaya jang sasamana

nagara karta agama
nagara ragana naraga
nagara amarta ngan aya
nagara ragana naraga
nagara raga
sagara rasa

asalna nagara naraga
sa la wa dja da wa pa ta
asalna raga nagara
sa nga sa ka na ra ga

ha na cara ka kahanyaga
nya ma ga ba nga kahanyanga
da ta sa wa la pa dja nya
wa dja da wa pata naraga

ayana nagara sabab aya raga
kawasa nagara kawasana raga
rasana nagara rasana raga
lampah dharmapala,rasa raga nagara

mangsana ngalampah amalan nagara
mangsana ngadharma amalan naraga

3. FEARLESS
Fearless
fearless
fearless
fearless
fear to none

live your life
by yourself with the strong hearts
stand up straight,never give up
face your fate,fight for your destiny
die die die die
your life dies when your hands are idle
planting the seeds of good
face your fear and show the power of your will

you have to fear to none when
the ancestor's path is guiding you
you have to fear to none when
you walk on the right side

you should fear to fear itself
fear to none
clench your hand and fight for life
fear to none

lost cause of your behaviour
fall cause of your behavior
win cause of your behavior
rise cause of behavior

let your breath be your weapon
conquer the cruelty of life
let your spirit be your weapon
conquer your fate and destiny

sajating manusa
sajating rasa
nunggal sarasa
nunggal kapangawasa

teuas pereup lemes usap
pageuh keupeul lega awur
silih asah silih asih
teguh pengkuh silih asuh

pesatkeun pusaka kabuyutan
pusakana jalan kabeneran
ulah ngejat tur gimbir
sanghareupan hidup lawan takdir

fearless,we and universe are one
the one,authenticity of human and nature
fearless,raise your arms and stand
the one,there is no fate only the power of your will

sajating manusa
sajating sasa
nunggal sarasa
nunggal kapangawasa

never agitate anyone
never molest anyone
never offend anyone
never attack anyone
but if they do it to you
face it with fearless

4. CENGKRAM GARUDA
Bulu bulu garuda telah dicabuti
kepak sayapnya tak tinggi lagi
sorot matanya tak tajam lagi
dan berjuta anak panah siap menembaki

Pekikanmu tak lagi membelah bumi
suaramu tak lebih dari kicau burung kenari
kegagahanmu telah lama dibeli dan dikebiri
namun aku akan selalu setia menemani

karena aku tak akan membiarkanmu mati
selalu menjagamu dalam setiap hembusan nafasku

lima simbol didadamu
tetap melekatlah di bangsaku
cengkraman kuat dikakimu
tetap persatukanlah negeriku
lima simbol didadamu
adalah nafas bangsaku
cengkram kuat dikakimu
adalah keberagaman negriku

garuda pancasila bukanlah penghias dinding
garuda pancasila adalah pengisi hidup

Ketuhanan yang maha esa
dialah yang wajib disembah
yang maha pengasih dan maha penyayang
yang berkuasa atas
alam semesta raya

Kemanusiaan yang adil dan beradab
saling mencintai antar sesama
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

persatuan indonesia
tempatkan kesatuan dan persatuan
kepentingan bangsa dan negara
diatas kepentingan pribadi dan golongan

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

selalu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

selalu mengutamakan musyawarah tuk kepentingan bersama

beritikad baik dan bertanggung jawab
melaksanakan hasil musyawarah

keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
selalu menghormati hak hak orang lain
selalu memberi pertolongan kepada yang membutuhkan
bersama sama berusaha mewujudkan kemajuan
yang merata dan berkeadilan sosial

mangkang jinatwa kalawan siwatatwa tunggal
bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa
sebab kebenaran adalah tunggal
terpecah belahlah itu,tetapi satu jugalah itu

5. RE-DIAMATON
Today is the chronicle diamaton
chronicle in which the law sharply downward
chronicle the crazy power
chronicle bloodthirsty diamaton

society has blinded their heart
obliviously their way of life forgot their true identity
whole worlds ruled by diamaton

only the last knight
can see with his heart
can stand on the truth
awaken any sleeping senses

oh chronicle wacky world
if we're not part of wacky things
we can get our portion
but
the lucky one who remember and alert

we are living today
cause we never live in tommorow
we learn from the past
the lucky one who remember and alert

awareness in the sun
patience is the earth
courage into the horizon

we can not change the world
but we can change ourselves
always keep the stuggle and
the lucky ones who remember and alert

we are living today
cause we never live in tommorow
we learn from the past
the lucky ones who remember and alert

awareness is the sun
patience is the earth
courage into the horizon

6. KUJANG ROMPANG
Manjing kana wakuna
ninggang kana mangsana
muru maluru beh ditu
nungtik nyungsi nu kamari
hudang pikeun tandang nu kiwari
ngundeur meureun ngala sugan

hana nguni hana mangke
tan hana nguni tan hana mangke
aya baheula,aya ayeuna
moal aya ayeuna mun euweuh baheula

aya indung,aya bapa
indung nu ngandung bapa nu ngayuga
aya indung,aya surga
aya bapa aya dunya

du'a indung jadi jimat
jampe bapa jadi ubar
pikeun lengkah
pikeun tandang
ngadekeun ajen kisunda

laku lampah nu utama
nyebarkeun asih kasasama
tingkah polah sing merenah
sangkan panggih
kamulyaan
kajembaran
kawaluyaan
karahayuan

congkrang kujang ngajirim nonoman
nu gede wawanena

panceg dina galur
salawasna akur jeung dulur
panceg dina galur
babarengan ngajaga lembur
panceg dina galur
moal ingkah najan awak lebur

munut ridho gusti
ngalap berkah gusti
nu maha suci
munut ridho gusti
ngalap berkah gusti
sang hyang widhi

bral geura miang
tandang makalangan
nanjeurkeun kabeneran
ngawangikeun bumi pasundan

sok geura hudang
tandang makalangan
sanghareupan musuh
najan palastra nepi kabinasa

sakabeh nu gumelar didunya
bakal panggih jeung ajalna
ngan nu mangpaat pikeun sasama
anu bakal abadi
ngarana ditulis
dina prasasti kahirupan
laku lampahna
turutkeun pikeun anak incu

kujang nu nyurup kana raga
anu nyieup kana wanda
ngajirim jadi nonoman sunda
sinatria ti tanah pasundan

nanjeurkeun bebeneran jeung kaadilan
teu keuna ku owah gingsir
teu kasilih ku junti
ganjaran nu belapati
satria santosa imah
sinatria pilih tanding
lalaki lalanang jagat

7. SILIWANGI
Siliwangi speaks goodness
inherited to me
from my ancestors

siliwangi speaks godness
it has been practiced
by my ancestors
by the geople of yore

pakena gawe rahayu
pakena kereta bener
mahayu dora sapuluhuh
mikukuh dasa prebakti
panca aksara guruning janma
mikukuh darma mitutur
ngawakan tapa di nagara
tritangtu di nu reya

a path to happiness and prosperity
a path to peace and tranquility
do good to the mother earth
do good to each other

siliwangi
is the true teaching
loves our brothers and our sisters

principles of virtue
using ten parts of the body
for goodness and the truth
the ten parts are ears eyes
skin tongue nose mouth
hands feet anus and genitals

always devoted to each others
sons and daughters devoted to parents
wife dutiful to husband
students listen to teacher
people devoted to the fair king

the king devoted to
the people and the god
aims to the welfare of
peoples lives and the world

be the king for yourself know yourself
as a microcosm of the universe

hails to the kings
mundinglaya
mundingwangi
mundingsari mundingkawati
suramanggala
suryakancana
wastu dewa
jayaningrat natamanggala
jayanagara hastamanggala
jayaperkosa yudamanggala

8. REBIRTH OF JATISUNDA
Hails to sang hyang keresa
batara tunggal,the ones
batara jagat,ruler of the universe
batara seda niskala
the invisible who lives on buana nyungeung

im the new blood
keeper of mayapada
sasaka pusaka buana
the center of the world

im the new blood
executor of pikukuh
from the ancestor
for the sake of jagat mahpars existence

buyut nu dititipkeun ka puun
nagara satelung puluh telu
bangsawan sawidah lima
pancer salawe nagara

keeping this earth is a mandate
from my ancestor to the next generations now

gunung teu meunang dilebur
lebak teu meunang diruksak

larangan teu meunang dirempak
buyut teu meunang dirobah

lojor teu meunang dipotong
pondok teu meunang disambung

nu lain kudu dilainkeun
nu enya kudu enyakeun

im the keeper of the ancestors tradition
their spirit reside in me
im the keeper the ancestors ardors
they become the power in my life
i swear i will always stand
never change,never turn back
i know their precepts
a way of life and spread it away

run turun bayu rahayu
bayu tresna bayu asih
bayu mawat kamulyaan
ngawaruga jagat nata
gumulung sabudeur mawan
gumati sabumi manik

rebirth of jatisunda

raise your consiousness
we're the saviours,we're the keepers
raise your consiousness
bring to the earth your love and happiness
raise your consiousness
greed no longer saps the soul
raise your consiousness
for the earth,for a better world

9. SUNYARURI
Kucoba temukan alam suwung
bercumbu mesra dengan hyang agung
tak ada pembatas aku dan dia
rasakan hadirnya dalam keheningan

kata berubah jadi mantra
rasa manunggal dalam doa
raga terdiam tapabrata
harmonisasi alam raga dan rasa

kepada yang tunggal dikeabadian
kepada yang abadi di tunggalnya
kepada yang mempunyai seluruh alam
kepada yang menguasai segalanya

masuki yang terpendam dalam raga
susuri jejak dalam jiwa
meniti jejak dalam sukma
temui sang maha cahaya

manunggal sajatining
abdi kaula diri
manunggal sajating
abdi kaula gusti

alam suwung dunia kosong
suksma sejati yang bersih suci
berada didiri dalam semedi
terbebas dari nafsu duniawi

alam suwung dunia kosong
kejernihan hati dan sanubari
berada diraga dalam tapa
terbebas dari nafsu ragawi

raga ini hanyalah alat kita untuk berbakti
pancarkan cahaya illahi
dengan saling mengasihi
karena hidup ini untuk berbagi

dunia hanyalah sebuah tempat kita mendharma
lakukan apa yang kita bisa
banyak berbuat sedikit berkata
bertindak baik kepada sesama

ngaraga sukma,manunggalnya raga dan sukma
mawas diri dan sadar atas keterikatan diri
raga mati dan rasa pasti kembali
pada keabadian kepelukan illahi

kepada alam,jiwa dan raga
angin tanah air dan api
kepada lam,jiwa dan raga
siang malam baik dan buruk

alam suwung duoia kosong
harmoni semesta di dalam diri
sunya ruri,sunya ruri
sunya ruri,sunya ruri
mawas diri dan tetap terjaga
raga bertapa dari nafsu dunia

alam suwung dunia kosong
sunya ruri

10. PRECIOUS MOMENT TO DIE
For those who live
will have an end
our long life journey
someday will end

for those creatures
will be taken
will return
to the mighty creator

for those who breathe
will be dead
will return
to the one who owns life

return to the native
into the laps without beginning or end
not to the heaven and hell

back to the eternity
to embrace the eternal and the one
not to the heaven and hell

mulih kajati mulang ka asal
back to thy hand

mulih kajati mulang kaasal
death is the gate to eternity
mulih kajati mulang kaasal
back to holy emptiness
mulih kajati mulang kaasal
let your name be remembered
mulih kajati mulang ka asal
back to purity
mulih kajati mulang kaasal
back to our origins
mulih kajati mulang kaasal
back to eternity

numulih kajati numulang kaasal
ash to ash dust to dust
innalillahiwainnalillahirajiun 6x

birth,life,death

ignite your holy lights not your lust

mulih kajati mulang kaasal
dipunut kunu kawasa
mulih kajati mulang ka awal
dicandak kunu kawasa
life as a field of goodness
leading to eternity

precious moment to die

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter

Komentar

2 tanggapan untuk "Full lirik Jasad album Rebirth of jatisunda"

rizal bimantara pada 15:46, 07-Agu-13

bradd,minta tab guitarnya ada gk ?
Thanks

FERI pada 02:49, 08-Agu-13

@rizal bimantara,
Yang judulnya apa bro? smile Saya usahakan post nanti smile

Langganan komentar: [RSS] [Atom]

Komentar Baru

[Masuk]
Nama:

Komentar:
(Beberapa Tag BBCode diperbolehkan)

Kode Keamanan:
Aktifkan Gambar


 
Kembali ke Atas